#ประโยชน์ของ Flare(แฟลร์) หรือหอเผาทิ้ง
#จริงๆแล้วหน้าที่สั้นๆและง่ายๆของ Flareนั้นก็คือ “#เพื่อความปลอดภัย” จากที่บอกในย่อหน้าที่แล้วว่า Flare นั้นทำงานตลอด 24 ชั่วโมง อธิบายง่ายๆเปรียบ Flare กับเตาแก๊สที่เปิดไว้ตลอดเวลา (เชื้อเพลิงที่ใช้คือก๊าซธรรมชาติที่เมื่อเผาไหม้จะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ) เพื่อ stand by

#กรณีที่มีก๊าซส่วนเกินจากระบบออกมา Flare จะทำหน้าที่เผาก๊าซเหล่านั้นไม่ให้ออกสู่สิ่งแวดล้อม
-เผาแก๊สส่วนเกินที่ถูกระบายออกมาจากการผลิต เพื่อลดความดันจากอุปกรณ์ เช่น หอกลั่น ในยามที่เกิดความผิดปกติในการเดินเครื่อง หรือ การเดินเครื่องในภาวะฉุกเฉิน

-ป้องกันการระเบิด หรือไฟไหม้ที่อุปกรณ์ เช่น หอกลั่น

-ใช้งานในช่วงเริ่มเดินเครื่อง และหยุดเดินเครื่องด้วย

-ป้องกันไม่ให้ความดันสูงเกินกว่าที่อุปกรณ์จะทนได้แล้วแตกออก
-เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ส่งรังสีความร้อนจนเป็นอันตรายต่อชุมชนนอกรั้วโรงงาน หอเผามักจะมีความสูงมาก

– หากควบคุมการเผาไหม้ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์สารมลพิษที่เหลืออยู่จะมีเพียงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเป็นส่วนประกอบ

ไขข้อสงสัยกันไปได้เยอะเลยใช่มั้ยครับ ของประโยชน์และข้อดีของหอเผาทิ้ง…

ขอขอบคุณข้อมูล : erdi.cmu.ac.th
#เพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน