เสี่ยงมั้ย? เรามีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 อยู่มั้ย? หากเป็นกลุ่มเสี่ยงจะต้องทำตัวอย่างไร

กลุ่มที่ 1 : ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ
-มีความเสี่ยงสูง
-เจอกับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท
-อยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อไม่เกิน 1 เมตร
นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน
-พูดคุยกับผู้ติดเชื้อในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที
-ไอ จาม ใส่กัน โดยไม่มีการป้องกัน
***ต้องกักตัว และตรวจหาเชื้อ

กลุ่มที่ 2 : ผู้สัมผัส หรือใกล้ชิดกับกลุ่มที่ 1
-มีความเสี่ยงต่ำ
***สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน หลีกเลี่ยงที่ชุมชน แยกรับประทานอาหาร สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมืออยู่เป็นประจำ

กลุ่มที่ 3 : ผู้สัมผัส หรือใกล้ชิดกับกลุ่มที่ 2
-มีความเสี่ยงต่ำ หรือไม่มีความเสี่ยง
***ไม่ต้องกักตัว สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือเป็นประจำ

#หมั่นสังเกตอาการของเราอยู่เสมอ #สวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ #เว้นระยะห่าง #หมั่นล้างมืออยู่เสมอ
#เพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูล : กรมควบคุมโรค