หลายๆ คนคงสงสัยกันอยู่ ว่า Flare(แฟลร์) หรือหอเผา คืออะไร?
แล้วทำไมต้องมีควันดำๆ ออกมาจากปล่องนั้น

ปล่องไฟ หรือ Flare stack
มีลักษณะเป็นท่อตั้งโดดๆบนที่โล่งห่างจากหน่วยผลิต และอาคารอื่นๆ พอสมควรปลายปล่องติดตั้งหัวเผาลักษณะคล้ายกับเตาแก๊สที่ใช้ตามบ้านแต่ขนาดใหญ่กว่าไว้ โดยเตานี้เปิดทำงานตลอดเวลาไม่มีวันหยุด ปลายปล่องไฟ จึงมีเปลวไฟขนาดเล็กปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ

“แฟลร์” หรือที่เรียกกันว่า “ปล่อง” ทำหน้าที่เผาแก๊สส่วนเกินที่ถูกระบายออกมาจากกระบวนการผลิตของโรงงาน ไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในบริเวณใด บริเวณหนึ่ง และ”หอเผา” นี้ จะถูกจุดตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยและให้แน่ใจว่าเมื่อมีแก๊สส่วนเกินถูกระบายออกมาครั้งใด แก๊สทั้งหมดจะถูกเผา กลายเป็นแก๊สไม่มีพิษ อันจะส่งลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนที่อยู่โดยรอบ

เคยสงสัยมั้ย? ทำไมบางปล่องจะมีเปลงไฟขนาดใหญ่ และมีควันดำออกมา

การที่เห็น เปลวไฟและควันดำ ในระยะแรกนั้น เป็นเพราะเกิดการเผาไหม้ในขบวนการผลิตที่ไม่สมบูรณ์ แต่ต่อมาควันดำจะหายไป โดยที่หอเผาจะมีการพ่นไอน้ำเพื่อให้ควันดำจางหายไป ซึ่งหมายถึงกระบวนการเผาไหม้ของระบบกลับสู่ภาวะปกติ หอเผานี้ นอกจากจะทำหน้าที่ในกรณีปกติและขณะเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในกระบวนการผลิตแล้ว ยังใช้สำหรับในการเริ่มเดินเครื่องและหยุดเดินเครื่องของโรงงานด้วย

สรุปคือ “หอเผา” เป็นระบบป้องกันอันตรายโดยใช้การเผาทำลายแก๊สส่วนเกินไม่ให้ฟุ้งกระจายในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต นั้นเอง…

ขอบคุณข้อมูล : กลุ่ม ปตท.
#เพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน