สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำ เพื่อดูแลจิตใจเด็ก
ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

ในช่วงสถานการณ์ #COVID-19 เเพร่ระบาด
เด็กๆ หลายคนอาจต้องอยู่เเต่ในบ้าน ไม่ได้พบเจอเพื่อน
ซึ่งมีผลต่อจิตใจเด็กอย่างมาก เพราะในวัยนี้ เป็นวัยที่อ่อนไหวง่าย…

สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำ เพื่อดูแลจิตใจเด็ก
ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 😷❄️🙇✌️มีอะไรบ้างนะ
วันนี้ #เพื่อนชุมชน มีคำตอบมาฝากครับ

1. เด็กควรอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองให้มากที่สุด
ถ้าต้องฝากให้ผู้อื่นดูเเล ควรเลือกที่ไว้วางใจได้ เเละผู้ปกครองควรติดตามสื่อสารกับเด็กสม่ำเสมอ

2. หลีกเลี่ยงการพูดถึงข้อมูลที่บิดเบือน
ไม่พูดถึงข่าวลือทางลบต่อหน้าเด็ก เเต่ควรฝึกให้เด็กคิดแก้ปัญหา ป้องกัน รับผิดชอบต่อตนเอง เเละสังคม ด้วยการอยู่บ้าน

3. พยายามทำกิจวัตรประจำวันให้เหมือนเดิมมากที่สุด
โดยเเบ่งเวลาให้เด็กได้ทบทวนบทเรียน ทำการบ้าน เล่น พักผ่อน ผ่อนคลาย เเละใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว

4. เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการอารมณ์
เพราะเด็กจะคอยสังเกต ซึมซับ เเละนำไปใช้กับตนเอง เมื่อรู้สึกเครียด อาจลดเวลารับข่าวสารลง

5. เปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความคิด เเละความรู้สึกไม่ดี
โดยรับฟังอย่างเข้าใจ ด้วยสีหน้าท่าทีสงบ ให้เด็กรู้สึกปลอดภัย

6. มีข้อตกลงในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
โดยในช่วงนี้อาจยืดหยุ่นในการอยู่หน้าจอ เพราะจำเป็นสำหรับเด็ก เเละวัยรุ่นในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบ้าง เเละผ่อนคลายอารมณ์

ขอบคุณข้อมูลดีๆ : โรงพยาบาลระยอง