รักตัวเอง รักษ์โลกตลอดปี

รักตัวเอง รักษ์โลกตลอดปี
เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการรักตัวเอง ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตใหม่
เเละรักษ์โลก ดูเเลโลกของเรา
แค่ค่อย ๆ ทำเดือนละหนึ่งข้อเท่านั้น แล้วอย่าลืมแบ่งปันวิธีดี ๆ นี้ให้กับคนใกล้ตัวด้วยนะครับ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ : เพจHealthiful