โปรดระวัง‼️ อันตรายจากฟ้าผ่า

โปรดระวัง‼️ อันตรายจากฟ้าผ่า⚡️⛈อยู่ดีๆ อาจเกิดไม่คาดฝัน เเดดร้อนทั้งวัน ตกเย็นฝนตกซะงั้น
ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า หากเรากำลังใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน เราสามารถลดความเสี่ยงและ ป้องกันภัยฟ้าผ่าได้ เพราะมันอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับ จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เฉพาะที่ได้รับรายงานมีผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่าในประเทศไทย 46 ราย โดยทั่วไปมักจะไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยตรวจวัดความเสี่ยงของการเกิดฟ้าผ่า แต่มีวิธีการสังเกตสัญญาณความเสี่ยง โดยหากมีเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่บนเหนือศีรษะแล้วปรากฏว่าเส้นขนบนผิวหนังลุกชันขึ้น หรือเส้นผมบนศีรษะลุกตั้งขึ้น แสดงว่ากำลังเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า หรือหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองใกล้ตัวในระยะประมาณ 16 กิโลเมตรแล้วมีฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า และได้ยินเสียงฟ้าร้องหลังฟ้าแลบน้อยกว่า 30 วินาที แสดงว่าอยู่ใกล้เขตเสี่ยงฟ้าผ่า ต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ขอบคุณที่มา โรงพยาบาลระยอง