เลิกสูบบุหรี่กันเถอะ

การสูบบุหรี่ เป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อตัวผู้สูบและผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีสารก่อมะเร็ง
นอกจากนี้ยังพบว่าในทุก 1 นาที มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 6 – 7 คน องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2563 – 2573 จะมีการสูญเสียประชากรก่อนวัยอันควรถึงประมาณ 100 ล้านคน และประเทศต่างๆ ต้องแบกรับภาระประชากรที่เจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิตมากขึ้น จึงต้องมีมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพ

หากเราเลิกสูบ “บุหรี่” วันนี้ จะดีอย่างไรบ้าง?
หากเลิกสูบ 20 นาที …ความดันโลหิตลดลง เเละกลับสู่ภาวะปกติ
หากเลิกสูบ 12 ชั่วโมง …ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
ในเลือดกลับสู่ระดับปกติ
หากเลิกสูบ 1-2 สัปดาห์ …การหมุนเวียนเลือดดีขึ้น
ปอดได้รับการฟื้นฟู
หากเลิกสูบ 1-9 เดือน …อาการไอลดลง
การหายใจดีขึ้น
หากเลิกสูบ 1 ปี …ลดความเสี่ยง
โรคหลอดเลือดหัวใจ
หากเลิกสูบ 5-10 ปี …ลดความเสี่ยง
โรคมะเร็งปอด
เเละหลอดเลือดสมอง

ทำอย่างไรเมื่อรู้สึกอยากสูบบุหรี่
1.อย่าสูบบุหรี่ทันทีที่อยากสูบ ควรประวิงเวลาของการสูบออกไปเรื่อยๆ
2.หากิจกรรมทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากบุหรี่
เช่น การอ่านหนังสือ เล่นกีฬา
3.ดื่มน้ำหรือล้างหน้าทันทีเมื่อรู้สึกหงุดหงิด

ขอบคุณที่มา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์