เลือกเนื้อหมูอย่างไร?

ให้ปลอดภัย

เลือก”เนื้อหมู”อย่างไร? ให้ปลอดภัย
เนื้อหมูเป็นเนื้อสัตว์ที่เรานิยมรับประทานกันอย่างเเพร่หลาย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีเลือกซื้อเนื้อหมูให้ปลอดภัยที่สุด

1.เลือกเนื้อสัตว์ที่เก็บในตู้หรือห้องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส

2.ต้องมีฉลากแสดงชื่อ-ชนิดของอาหาร วันที่ผลิต/บรรจุ วันหมดอายุและสถานที่ผลิต/บรรจุ

3.เนื้อหมูที่เก็บในความเย็นตลอดเวลา ต้องมีสีแดงธรรมชาติ ไม่ช้ำเลือด ไม่มีกลิ่นเหม็นบูด

4.ไม่มีเม็ดสีขาวใสคล้ายเม็ดสาคู เพราะเป็นตัวอ่อนของพยาธิตัวตืด
ไม่มีลักษณะผิดปกติอื่นๆ เช่น ตุ่ม ก้อน ผิวไม่แห้ง หรือแฉะเกินไป มีน้ำเยิ้ม

5.เลือกซื้อเนื้อหมูหรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อหรือแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือสังเกตจากตราประทับบนหนังที่ชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

คำเตือน!!
เนื้อหมูบางที่อาจมีการฉีดสารเร่งเนื้อแดง เป็นสารที่ทำให้เนื้อหมูมีสีแดงผิดปกติ ควรเลือกเนื้อหมูที่สีเป็นธรรมชาติ เลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพเท่านั้น

คำเเนะนำ ก่อนนำเนื้อสัตว์แช่แข็งมาปรุงประกอบอาหารให้นำออกมาวางไว้ในช่องธรรมดาก่อน เพื่อให้มีการคลายความเย็น ไม่ควรนำอาหารที่แช่แข็งไปแช่น้ำร้อน จะทำให้คุณค่าลดลงนะครับ

ขอบคุณที่มา โรงพยาบาลระยอง