“โรคสมาธิสั้น” หรือ หรือ “ADHD” ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ ในผู้ใหญ่ก็เกิดขึ้นได้

“โรคสมาธิสั้น” หรือ หรือ “ADHD”
= Attention Deficit Hyperactivity Disorder ทางวิทยาศาสตร์อาจชี้เเจงว่าเกิดจากการที่สารสื่อประสาทในสมอง Dopamine ทำงานบกพร่อง หรือมีปริมาณน้อยกว่าปกติ
ทำให้เกิดความบกพร่องด้านทักษะทางความคิด
เเม้มีทักษะเเละความสามารถเเต่ไม่สามารถเเสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ ภาวะผิดปกติทางจิตเวชที่ส่งผลให้มีสมาธิสั้นกว่าปกติ ขาดการควบคุมเคลื่อนไหว ทำให้มีลักษณะอาการซุกซน วอกแวกง่าย ไม่เคยอยู่นิ่ง เวลาที่พูดด้วยจะไม่ตั้งใจฟังและเก็บรายละเอียดที่ได้ยินไม่ค่อยได้ ขาดความรับผิดชอบ พบได้ค่อนข้างบ่อยในเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 3 – 7 ปี และจะชัดเจนกว่าในช่วงหลัง 7 ขวบขึ้นไป เเละสามารถเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ได้เช่นกัน


เราสามารถสังเกตได้จาก
1.การแก้ปัญหาต่างๆ
2.การวางแผนในการทำสิ่งต่างๆ
3.การจัดการเวลา
4.การควบคุมอารมณ์ของตนเอง

เราจะพบอาการของคนที่เริ่มเป็นสมาธิสั้น
ไม่มีสมาธิ วอกแวกง่าย
เบื่อง่าย ทำอะไรนานๆไม่ได้
ขี้ลืม ทำงานไม่เสร็จ ไม่ทันเวลา
ใจร้อน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ขาดความยับยั้งชั่งใจ
วิธีรักษาเบื้องต้น สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน
1.พักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ
2.จัดตารางการทำงาน เเละการใช้ชีวิตให้เป็นระเบียบ
3.ฝึกสมาธิ ควบคุมอารมณ์ตนเอง
3.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดน้ำตาล เเละคาแฟอีน

โรคสมาธิสั้นรักษาได้ด้วยยา เเละการปรับพฤติกรรม
เเละควรปรึกษาจิตเเพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย

ขอบคุณที่มา สสส.