“คุณค่าต้นไม้ แหล่งโอเอซิสของคนเมือง คุณรู้หรือไม่ว่าต้นไม้ 1 ต้น ให้อะไรเราบ้าง?

คุณค่าต้นไม้ แหล่งโอเอซิสของคนเมือง
คุณรู้หรือไม่ว่าต้นไม้ 1 ต้น ให้อะไรเราบ้าง?

ต้นไม้ 1 ต้นให้ความเย็นเท่ากับเปิดแอร์ 10 เครื่อง เป็นเวลา 20 ชั่วโมง/ วัน

ต้นไม้ช่วยลดมลพิษจากฝุ่น ได้ถึง 9-13%

เเถมต้นไม้ยังช่วยลดฝุ่นในอากาศที่กำลังจะตกถึงพื้นเมื่อเทียบกับที่โล่งๆ ไม่มีต้นไม้ 27-42%

การปลูกต้นไม้ไว้ทิศตะวันตกของอาคาร จะช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 3% ภายใน 5 ปี

ต้นไม้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินเปล่า 10-23%

ค่าใช้จ่ายในการปลูก เเละดูเเลต้นไม้ 3 ปีแรก อยู่ที่ประมาณ 7,750-18,600 บาท

เเต่ต้นไม้จะให้มูลค่ากลับมาตลอดอายุขัยถึง 2,790,000 บาท!

เราทั้งหลายรู้อย่างนี้เเล้ว เก็บต้นไม้ไว้เพิ่มมูลค่ากันเถอะ
ปลูกวันนี้ อีกไม่กี่ปีก็จะเติบโต เพิ่มมูลค่า เพิ่มอากาศดีๆในโลกเรานะครับ

ขอบคุณที่มา เว็บไซต์ artborday/tree