“พลาสติก ยิ่งเเยก ยิ่งได้”

“พลาสติก” ยิ่งเเยก ยิ่งได้
การที่เราช่วยกันเเยกพลาสติกเเต่ละประเภท เราจะได้อะไรบ้างไปดูกันเลย

แยก 1 เเยกเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
เเละชุมชน พลาสติดประเภทที่ 1 เเละ 3 เมื่อใช้เเล้ว ให้ทำความสะอาด เเละคัดเเยกไว้ นำไปขาย สามารถเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน เเละชุมชนของเรา

แยก 2 เเยกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช
เเละอากาศบริสุทธิ์ พลาสติกประเภทที่ 2 4 5 และ6 เมื่อใช้เเล้ว นำไปหมักในโรงหมักปุ๋ยจะย่อยสลายเป็นชีวมวล ได้เป็น น้ำ เเละ Co ช่วยให้พืชเติบโต
เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกของเรา

แยก3 เเยกเพื่อเพิ่มพลังงาน เมื่อใช้เเล้วคัดเเยกพลาสติกประเภทที่ 7 ไว้ นำส่งโรงหลอมผ่านความร้อนในเครื่องปฏิกรณ์ จะได้ก๊าซชนิดต่างๆ เเละน้ำมันเชื้อเพลิง

เเยก4 เเยกเพื่อชีวิตที่ปลอดภัย เมื่อใช้เเล้วเเบตเตอรี่เเล้ว ควรทิ้งในถังขยะอันตราย เพื่อส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
นำไปเเยกชิ้นส่วน โดยกล่องเเละฝาเเบตฯ นำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมา
บรรจุเเบตเตอรี่ใหม่ได้ ส่วนตัวเเบตฯ จะถูกนำไปฝังกลบ ตามมาตรฐานที่ปลอดภัย

ขอบคุณที่มา ปตท.