“เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ”

หลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนเปิดสวนสาธารณะให้เราเข้าไปออกกำลังกายได้ ดังนั้นเราจึงอยากชวนทุกคนมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปวิ่ง หรือออกกำลังกายตามพื้นที่สาธารณะ ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับตัวเราเองและคนในสังคม ได้แก่

Do สิ่งที่ควรทำ
– เว้นระยะห่างจากนักวิ่งคนอื่นอย่างน้อย 10 เมตร
– หลังออกกำลังกายให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
– กลับถึงบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที

Don’t สิ่งที่ไม่ควรทำ
– ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก รวมถึงพื้นผิวสิ่งของต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น
– งดพูดคุยกับนักวิ่งหรือเพื่อน ๆ ในระหว่างวิ่ง และไม่ควรวิ่งคู่กัน
– ไม่ควรวางขวดน้ำดื่มทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เพราะอาจเสี่ยงต่อเชื้อโรค สิ่งสกปรก และการปนเปื้อนสารพิษต่าง ๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว

ทางที่ดีควรออกกำลังกายในบ้าน หรือหากต้องการออกกำลังกายนอกบ้านจริง ๆ ควรเปลี่ยนเป็นเดินออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที แล้วสวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าในระหว่างเดินแทน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงและยังคงได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอยู่นั่นเอง

เพราะเราอยากให้คุณรับมือ COVID-19 อย่างเข้าใจ รู้ ระวัง ใส่ใจ ป้องกัน แล้วเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ขอบคุณที่มา โรงพยาบาลหรุงเทพ