“กำจัดยุงลายตัวร้าย”

🦟🦟ยุ ง ตั ว ร้ า ย 🦟🦟
ต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายตัวร้ายเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ในช่วงที่มีฝนตกบ่อยขนาดนี้ เราควรใส่ใจ และป้องกัน
ตัวเองให้ดี ด้วย 3 มาตราการ เก็บ


1.เก็บบ้าน
เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก
2.เก็บขยะ
เก็บขยะที่อาจเป็นภาชนะหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำ
เเละยุงลายได้
3.เก็บนำ
ปิดแหล่งน้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลาย
มาวางไข่ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์
ในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด

เพื่อป้องกัน 3 โรค ที่เกิดจากยุงลายตัวร้าย


โรคไข้เลือดออก
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย