6 มาตราการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

ใกล้เปิดเทอมเเล้ว เด็กๆควรเตรียมพร้อมที่จะไปโรงเรียนกันในเร็ววัน
โรงเรียนของเราก็ควรจะปลอดภัยด้วย 6 มาตราการ
ป้องกันโรคโควิด-19


1.มีมาตราการคัดกรองวัดไข้ เเละอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
2.สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
3.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเเอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ
4.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ทั้งโต๊ะเรียน เเละโตีะรับประทานอาหาร
5.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย
6.ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน