สมาคมเพื่อนชุมชน ผลิตพยาบาลจากโครงการพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 6 จำนวน 27 คน เข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.63 สมาคมเพื่อนชุมชน และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดย นายประภาส ผูกดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง(ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆ ได้ต้อนรับพยาบาลวิชาชีพ และ สหวิชาชีพ ประจำปี 2563 ในวันรายงานตัวของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โดยน้องๆพยาบาลทุนเพือนชุมชนที่จบการศึกษา จาก วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี รวม 27 คน และสหวิชาชีพ จาก วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร ชลบุรี วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธรยะลา จำนวน 4 คน ประจำโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง ได้แก่โรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลบ้านค่าย โรงพยาบาลนิคมพัฒนา โรงพยาบาลปลวกแดง โรงพยาบาลเขาชะเมา โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ พร้อมปฏิบัติหน้าที่รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดระยองต่อไป….