ประมวลภาพ

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ในโครงการสมาคมเพือนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 5/2563

เมื่อวานนี้ (25 ก.พ.63) สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ในโครงการสมาคมเพือนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 5/2563 ระหว่าง สมาคมเพื่อนชุมชน (คุณวริทธิ์ นามวงษ์-นายกสมาคมเพื่อนชุมชน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(คุณนุชนาถ จันทราวุฒิกร-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาฯ) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต-ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย คณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นสักขีพยานและเป็นประธานในพิธีลงนามฯ ซึ่งรุ่นที่ 5 มีผลิตภัณฑ์จากชุมชน จำนวน 9 วิสาหกิจ ได้แก่

1) วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหูผ้าหมักน้ำนมข้าว สินค้าประเภท ผ้าหมักน้ำนมข้าว

2) วิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบเอาได้ สินค้าประเภท ทองม้วน

3) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพด หัวน้ำตกพัฒนา สินค้าประเภทน้ำข้าวโพด น้ำข้าวโพดนมสด

4) วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปตำบลเนินพระ สินค้าประเภท ผลไม้กวน กล้วยกวน

5) วิสาหกิจชุมชนอาหารปากคลองกรอกยายชา สินค้าประเภทหมูยอ ปลายอ

6) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูป PING AN 1568 ตากวน – อ่าวประดู่ สินค้าประเภทน้ำมะม่วงหาว มะนาวโห่

7) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา สินค้าประเภท ก้างปลาทอด และ เนื้อปลาทอด

8) วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน – อ่าวประดู่ สินค้าประเภท หอยแมลงภู่แปรรูป

9) วิสาหกิจชุมชนแหลมสงวน สลัดโรลข้าวไร้ท์เบอรี่ สินค้าประเภท สลัดข้าวไรท์เบอร์รี่ ที่จะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนมีความมั่นคั่ง ยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง