มาบอกรัก(ษ์)ธรรมชาติ
เเละสิ่งเเวดล้อมกัน…

เทศกาลแห่งความรักปีนี้ อย่าลืมชวนคนที่รักมาร่วมบอกรัก(ษ์)ธรรมชาติ
เเละสิ่งเเวดล้อมด้วยกันนะคะ ประเทศของเรามีสถานที่สวยๆมากมาย
ทั้งป่า ภูเขา ทะเล

บอกรัก(ษ์)ภูเขา
ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ควรเเยกขยะก่อนทิ้งหรือทางที่ดี
ควรเก็บขยะกลับมาทิ้งในจุดที่ทิ้งขยะ
เพื่อลดปัญหาขยะล้นแหล่งท่องเที่ยว

บอกรัก(ษ์)ทะเล
สนับสนุนเเละบริโภคอาหารทะเลอย่างยั่งยืน
ที่ไม่มาจากการทำประมงเเบบทำลายล้าง
ใช้อวนตาถี่ อวนลาก อวนล้อม อวนรุน
หรือการทำประมงที่เกี่ยวโยงกับการบังคับใช้เเรงงาน
งดบริโภคสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มวัย
หรือสัตว์น้ำใกล้สูพันธุ์ เช่น ฉลาม
ทูน่าครีบน้ำเงิน

บอกรัก(ษ์)ผืนดิน
ร่วมสนับสนุนเเละบริโภคพืชผักอินทรีย์
เป็นกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์
ไร้สารพิษที่เป็นเหตุของหน้าดินถูกทำลาย
คงไว้คุณค่าในดินให้ต้นไม้เติบโต

บอกรัก(ษ์)สายลม
เเละเเสงแดด
สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากลม หรือแสงแดด
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณแหล่งที่มา เว็บไซต์greenpeace