ในวันที่เมือง เปื้อนฝุ่น…

‘PM 2.5’ เป็นหนึ่งในฝุ่นหลายๆ ชนิดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเรา ปรากฏการณ์ฝุ่นล้อมเมืองที่เริ่มส่งผลรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด
ตั้งเเต่เมื่อปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนในเมืองหลวงเป็นวงกว้าง เพราะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นภัยที่มองไม่เห็น
ไม่มีกลิ่น แถมยังเข้าสู่ร่างกาย ได้ง่ายจากการการสูดดมทางโพรงจมูก

ฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ

…ว่าแต่ ทำไมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึงเป็นอันตราย แล้วเจ้าตัวเลข PM 2.5 นั้นมีขนาดเล็กแค่ไหน เราจะป้องกันมันยังไง มาหาคำตอบกันค่ะ…