ต้นไม้ฟอกอากาศทั้ง 11 ปลูกง่ายได้สุขภาพ

ในเมืองที่มีเเต่ฝุ่นที่เรามองไม่เห็นมากมาย
ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก PM 2.5 ยังวนเวียนอยู่รอบๆตัวเรา รวมถึงสารพิษจากไอเสียรถยนต์ และกิจกรรมประจำวันอื่นๆ ทำให้เราต้องเจอกับสารระเหยที่เป็นอันตรายมากมาย
เช่น เบนซิน โทลูอิน สารฟอร์มาลดีไฮด์ ตลอดจนเชื้อโรค และเชื้อไวรัสต่างๆ โดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องอยู่ในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศวันละ
เฉลี่ย 20 ชั่วโมง อากาศภายในจึงเป็นภัยเงียบโดยไม่รู้ตัว องค์การนาซ่า( NASA )
ได้ทำการทดลองจากต้นไม้หลายสายพันธุ์เพื่อหาต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศ ลดการกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ จนได้ผลสรุปออกมาเป็นต้นไม้ 10 สายพันธุ์
ที่สามารถปลูกเองได้ง่ายๆ เเละเป็นวิธีการที่ยั่งยืนที่สุด
ในการดูเเลสุขภาพตนเอง…