เทรนด์ท่องเที่ยวยุคใหม่

เทรนด์ท่องเที่ยวยุคใหม่ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการท่องเที่ยวแบบไร้ขยะ
ลดภาวะสิ่งแวดล้อม แถมยังทำได้ง่ายๆ เพียงไม่นำพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมาชาติอื่นๆ

ที่มา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิโคคา – โคล่า ประทศไทย