สิ่งที่ยังมีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “ขยะทะเล”

สิ่งที่ยังมีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “ขยะทะเล”
สิ่งหนึ่งที่ทําให้ปัญหาขยะติดอันดับขั้นวิกฤตได้ ก็อาจจะเป็นเพราะความคิดที่ว่า “ไม่ใช่เรื่องของเรา” ทั้งที่ทุกคนคือผู้สร้างขยะ และทุกคนนี่แหละ ที่จะเป็นผู้แก้วิกฤตขยะ โดยเฉพาะขยะทะเลที่ประเทศไทยเข้าขึ้นสูงอันดับที่ 6 อย่างไม่น่าดีใจ ฉะนั้นอย่าปล่อยให้สถานการณ์ขยะทะเลต้องแย่ลงไปกว่านี้ เราทุกคนช่วยกันได้ โดยเริ่มจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จากนั้นลงมือปฏิบัติ ค่อยๆ ลดปริมาณขยะลงเรื่อยๆ และคัดแยกเพื่อนําไปสู่การกําจัดขยะที่ถูกวิธี ที่สําคัญลบความเข้าใจผิดๆ ด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างใส่ใจ สร้างวินัยรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา
https://www.facebook.com/MoralCenter/