โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

#ข่าวประชาสัมพันธ์_ด้านการศึกษา_สมาคมเพื่อนชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน ขอนำประมวลภาพพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 มาให้รับชมกัน โดยสมาคมเพือนชุมชนได้จัดพิธีมอบทุนไปเมือวันที่ 10ส.ค.62 ที่ผ่านมา สำหรับระดับปริญญาตรี จำนวน 40 ทุน และระดับอาชีวศึกษาจำนวน 43 ทุน ที่ โรงแรมคลาสิค คามิโอ จ.ระยอง……