โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4

#ข่าวด้านสังคม_สมาคมเพื่อนชุมชน

วันนี้ขอนำบทสัมภาษณ์ของน้องๆนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัทพี่เลี้ยง จากโครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4 มาให้ชมกัน….. #สมาคมเพื่อนชุมชน