#โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่4_สมาคมเพื่อนชุมชน

#ข่าวด้านสังคม_สมาคมเพื่อนชุมชน

วันนี้ได้นำผลงานของ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มที่ 3 จาก 8 กลุ่ม ในโครงการ ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562 มานำเสนอ (โดย VTR จากน้องๆธรรมศาสตร๋โมเดล)

ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตรเมืองหนาว

ผลิตภัณฑ์ : ทาร์ตสับปะรด

บริิษัทพี่เลี้ยง : กลุ่ม ปตท. / บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)

สนใจผลิตภัณฑ์ และสอบถามรายละเอียด ได้ที่
FB: ยองทาร์ต-Yong Tart

หรือ ติดต่อได้ที่ (คุณปอ โทร.085-903579) ต.มาบตาพุด จ.ระยอง

#โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่4_สมาคมเพื่อนชุมชน