โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562

#ข่าวด้านสังคม_สมาคมเพื่อนชุมชน

วันนี้ได้นำผลงานของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่ 2 จาก 8 กลุ่ม ในโครงการ ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562 มานำเสนอ (โดย VTR จากน้องๆธรรมศาสตร๋โมเดล)

ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมสงวน

ผลิตภัณฑ์ : แยมมะม่วง / ม่วงหนึบ

บริิษัทพี่เลี้ยง : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
บริษัท แอร์ลิควิค(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG)
สมาคมเพื่อนชุมชน

สนใจผลิตภัณฑ์ และสอบถามรายละเอียด ได้ที่
FB: MAMA MANGO by แหลมสงวน

หรือ ติดต่อได้ที่ คุณฉวี โทร. 083-0743021)
หมู่ 7 บ้านแหลมสงวน ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

#โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่4_สมาคมเพื่อนชุมชน