โครงการจิตอาสานักศึกษาทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ได้จัดโครงการจิตอาสานักศึกษาทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ตั้งแต่รุ่นที่ 1-8 กว่า 50 คน เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเพื่อนชุมชนมีจิตอาสาในการทำโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำเสมอภาค จำนวน 2 ห้อง และ โครงการขุดบ่อดักเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยหมัก ที่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ….เรามีประมวลภาพมาให้ชมกัน…..