สัมภาษณ์พยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 1

#ข่าวสาร_สมาคมเพื่อนชุมชน

วันนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 1 ทีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและอาชีพที่รัก จนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ อย่างเต็มตัว เรามาชมกันเลย….#สมาคมเพื่อนชุมชน