ปฐมนิเทศพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 5

#ข่าวด้านสุขภาพ_พยาบาลทุนเพื่อนชุมชน_สมาคมเพื่อนชุมชน

ขอนำคลิปวีดีโอประมวลภาพกิจกรรมพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2562 และพิธีต้อนรับพร้อมเข็มที่ระลึกให้กับพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน ณ โรงแรมเพลย์ พลา จ.ระยอง…..(พร้อมบทสัมภาษณ์น้องพยาบาล)

บทกลอน ”พยาบาลเพื่อนชุมชน” (แต่งโดย คุณวสันต์ สุสุนทร)

เธอคือสิ่ง สวยงาม ที่โลกมี เธอเป็นดั่ง แสงริบหรี่ ในยามค่ำ
เธอเป็นดั่ง ขอนไม้ กลางลำน้ำ เธอผู้นำ ความหวัง กำลังใจ

คือแสงทอง เรืองรอง บนฟ้ากว้าง คือก้าวย่าง เพื่อปวงชน เพื่อคนไข้
คือมือน้อย คอยประคอง ทุกเพศวัย คือหัวใจ เสียสละ เพื่อความดี

นางพยาบาล สานฝัน งานแผ่นดิน นางคืนถิ่น กลับบ้าน เพื่อน้องพี่
นางมีพร้อม ความรู้ และความดี นางยอมพลี เพื่อความสุข ของทุกคน

ฟ้าสดใส เพราะเมืองไทย มีพ่อหลวง ฟ้าทั้งปวง คือไพร่ฟ้า ทุกแห่งหน
ฟ้าแห่งนี้ มีสมเด็จย่า ของปวงชน เป็นดั่งฟ้า ของคน พยาบาล
#สมาคมเพื่อนชุมชน