ทุนปริญญาตรี รุ่นที่1

#ข่าวสาร_สมาคเพื่อนชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชนได้มอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กในจังหวัดระยอง ในโครงการ ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน ได้ดำเนินโครงการมาถึงปีที่ 8 ในวันนี้ เพือนชุมชนได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ น้องทุนในรุ่นที่ 1 (อุษา เหง้าเทศ) มัธยมปลาย จาก โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทย จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตอนนี้ได้เป็นคุณครู เป็นที่เรียบร้อยแล้วประจำอยู่โรงเรียนอยู่อะไร.. เราไปฟังบทสัมภาษณ์กันครับ