งานมหกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ

#ข่าวด้านสังคม_สมาคมเพื่อนชุมชน

บรรยากาศส่วนหนึ่งในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ที่สมาคมเพื่อนชุมชนเป็นส่วนหนึ่งร่วมออกบูธแสดงผลงานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้น