แพทย์แนะนำฝึกหายใจ ช่วยผ่อนคลาย

แพทย์แนะนำฝึกหายใจ ช่วยผ่อนคลาย ทำง่าย ดีทั้งต่อจิตใจทำให้มีสติ
ใจเย็น สบายใจขึ้น สมองแจ่มใส กระฉับกระเฉง แก้ง่วง ทำงานเป็นปกติ
ให้ประโยชน์ได้ทั้งแก้และป้องกันปัญหาสุขภาพกาย-ใจ

https://www.community.or.th/portfo…/แพทย์แนะนำฝึกหายใจ-ช่วย/