หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 (24 มิ.ย. 61)

บรรยากาศกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 61 ที่ผ่านมา พร้อมกับความรู้สึกของผู้ที่มาใช้บริการบางส่วนว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จังหวัดระยอง