พยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 4 พร้อมที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัดระยองแล้วนะคับ พี่เพื่อน พี่ชุม น้องชน จะเป็นกำลังช่วยต่อไป สู้ๆนะ……..

พยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 4 พร้อมที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัดระยองแล้วนะคับ พี่เพื่อน พี่ชุม น้องชน จะเป็นกำลังช่วยต่อไป สู้ๆนะ……..