วันนี้มีบทสัมภาษณ์บางส่วนจากน้องๆพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 1 น้องเปรมิกาและน้องอมรศรี ถึงรายละเอียดและความคิดเห็นต่อทุนนี้นะครับ #สมาคมเพื่อนชุมชน

วันนี้มีบทสัมภาษณ์บางส่วนจากน้องๆพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 1 น้องเปรมิกาและน้องอมรศรี ถึงรายละเอียดและความคิดเห็นต่อทุนนี้นะครับ #สมาคมเพื่อนชุมชน