โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัวน้ําตกพัฒนา อําเภอเมืองระยอง …

อยากให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้มากๆครับ เพราะมีประโยชน์ที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้
เมื่อน้องๆ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ร่วมมือกับเพื่อนชุมชน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จะมีวิธีคิดและวิธีการเป็นอย่างไร ลองไปดูกันครับกับผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกเผาข้าวเกรียบหัวน้ำตกพัฒนา”