สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ SCGC และเทศบาลเมืองมาบตาพุด ร่วมฝึกซ้อมแผนสื่อสารบนโต๊ะ (Table top exercise) ให้กับ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 6/6/65 สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ SCGC และเทศบาลเมืองมาบตาพุด ร่วมฝึกซ้อมแผนสื่อสารบนโต๊ะ (Table top exercise) ให้กับ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการแผนและแนวทางปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประสานสอดคล้องกัน เมื่อจำเป็นต้องทำงานระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเร่งด่วน พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์เบื้องต้นที่ใช้ป้องกันการเกิดสถานการณ์ฉุนเฉินด้วย