4 ระยะ ปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น 👍
ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผย มติ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบ ปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น เริ่ม 1 ก.ค.นี้ แบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มระยะแรก 12 มี.ค.ถึงต้น เม.ย. เร่งกดตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ให้สูง


✅ ระยะที่ 1 : Combatting
ออกแรงกดตัวเลขไม่ให้สูงกว่านี้ เป็นระยะต่อสู้เพื่อลดการระบาด

✅ ระยะที่ 2 : Plateau
คงระดับผู้ติดเชื้อไม่ให้สูง ให้เป็นระนาบจนลดลงเรื่อยๆ

✅ ระยะที่ 3 : Declining
ลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือ 1,000-2,000 คน

✅ ระยะที่ 4 : Post Pandemic
ออกจากโรคระบาด เข้าสู่โรคประจำถิ่น

ขอบคุณที่มา : โรงพยาบาลระยอง