EEC คืออะไร? #เพื่อนชุมชนมีคำตอบ
#EEC ย่อมาจาก Eastern Economic Corridor ซึ่งมีชื่อภาษาไทยว่า “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก” ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาตะวันออกของประเทศไทย และเราจะมาสรุปกันสั้นๆว่าโครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรและจังหวัดอะไร ดังนี้
1.โครงการนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
2. ครอบคลุม 3 จังหวัดในภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง
3. EEC ต่อยอดมาจาก ESB หรือเรียกว่า Eastern Seaboard
4. โครงการนี้นอกจากจะมุ่งเน้นทางเศรษฐกิจแล้วนั้นยังรวมถึงการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม บุคลากร การศึกษา การวิจัย ธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยี และอีกมากมาย
ตอนนี้ทุกคนก็คงเข้าใจว่า EEC คืออะไรและมีผลอะไรกับประเทศไทยแล้วนะครับ
.
ผลดี ของ EEC Thailand 4.0
หลังจากทราบข้อมูลสั้นๆของ EEC แล้ว ทำให้เล็งเห็นได้ว่าเริ่มมีบริษัทไทยและชาวต่างชาติเข้ามาให้ความสนใจกับภูมิภาคนี้กันมากขึ้น ดังนั้นเราจะมาดูสิ่งที่ส่งผลต่อวงการอสังหาริมทรัพย์กันนะคะ

1.มีผู้มาลงทุนเพื่อสร้างโครงการบ้านและคอนโดมีเนียมในภาคตะวันออกมากขึ้น
เนื่องจากพื้นที่ในกรุงเทพฯแออัดขึ้นทุกวัน ประชากรก็เข้ามาทำงานกันมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะส่งผลให้ไม่มีที่ให้สร้างสิ่งปลูกสร้างมากนัก ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ให้ความสนใจกับพื้นที่นี้

2.มีผู้ย้ายถิ่นฐานจากกรุงเทพฯ เข้ามาอาศัยในภาคตะวันออกมากขึ้น
ในปัจุบันมีการพัฒนาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและธุรกิจอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออก เช่น พัทยา และบางแสน แม้กระทั่งธุรกิจน้ำมันในระยอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้ผู้คนอาจย้ายถิ่นฐานกันมากขึ้น

3.มีชาวต่างชาติให้ความสนใจซื้อหรือเช่าบ้านและคอนโดในโซนนี้มากขึ้น เนื่องจากบริษัทต่างประเทศเริ่มเข้ามาลงทุนกันมากขึ้นจึงทำให้มีการซื้อหรือเช่าเพิ่มขึ้น และนอกเหนือจากวัยทำงานแล้ววก็คือชาวต่างชาติที่ต้องการมาใช้ชีวิตวัยเกษียณในภูมิภาคนี้เนื่องจากมีทะเลและภูเขา และมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
หัวข้อทั้งหมดนี้ก็เป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากการเกิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจขึ้น

ขอบคุณที่มา : เพจ vbeyond