อีกหนึ่งการท่องเที่ยว ที่ #เพื่อนชุมชน อยากให้เพื่อนๆทุกคน หันมาเที่ยวเเนวนี้กัน

#การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติเท่านั้น แต่รวมถึงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรชุมชนและวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศอีกด้วย โดยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายให้แก่ระบบนิเวศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืนของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมทั้งหมด

สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติ วัฒนธรรม พร้อมกับได้รับความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่แล้ว ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นจะสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศในบริเวณนั้นไปเป็นประโยชน์ต่ออาชีพหรืองานวิจัยต่างๆ ได้ด้วย

“ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์” เป็นสถาบันปลูกป่าของ ปตท. ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลป่ายุบ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อโครงการเดิมคือ “โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ปตท. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา จุดประสงค์ของการจัดตั้งโครงการนั้นคือการพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์นั้นเป็นสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและการจัดการป่าไม้ ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี โดยปัจจุบันนั้นนับเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ที่มีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองเป็นอย่างมาก

ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์นั้นได้มีการดำเนินการพัฒนาที่ดินทั้งหมด 351.35 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ปลูกป่าเพื่อการเรียนรู้ลักษณะต่างๆ พื้นที่แหล่งน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับป่าในพื้นที่ และ พื้นที่ก่อสร้างอาคารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของสถาบันปลูกป่า

.

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์

เวลา 09.00-17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ +6698 283 1857

( ตอนนี้ปิดบริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ CoVid-19

สถานการณ์เริ่มดีขึ้น อาจกลับมาเปิดเร็วๆนี้ อย่าลืมติดตามเพจไว้นะครับ)

ขอบคุณที่มาดีๆ : เพจ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.