เพื่อน ๆ รู้ไหมครับว่า โลก Metaverse จริง ๆ แล้วคืออะไร ?

วันนี้ #เพื่อนชุมชน จะพาทุกคนไปรู้จักเทคโนโลยีตัวใหม่หรือ

#Metaverse โลกเสมือน ทางนำไปสู่โลกแห่งอนาคต

.

Metaverse คือโลกอีกใบที่เป็นโลกเสมือนจริง ที่เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไปสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงช้อปปิ้งได้ โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้าน ซึ่ง Metaverse จะสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริง ผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จนกลายเป็น “ชุมชนโลกเสมือนจริง” ที่สามารถผสานวัตถุรอบตัว และสภาพแวดล้อมให้เชื่อมต่อกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) เข้ามาช่วยให้เราได้สัมผัสผ่านสมาร์ทโฟน หรือ แว่นตา VR เพื่อจำลองการรับรู้ การมองเห็น และการได้ยินเสียงนั่นเอง

💡 โลกเสมือน Metaverse มีประโยชน์ และสำคัญเหมือนกับโลกแห่งความจริง!!

เพราะสามารถนำไปสู่การพัฒนา และใช้ประโยชน์จาก Metaverse ในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น

 

👩‍⚕ การแพทย์ : เข้าไปช่วยในเรื่องการผ่าตัดทางไกล การจำลองการผ่าตัดเสมือนจริง

🌇 การท่องเที่ยว : สามารถนำใช้ในการจำลองท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์เปิดโลกการเรียนรู้ได้

🛒 ธุรกิจออนไลน์ : เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ หรือจำลองใช้สินค้าโดยไม่ต้องไปที่ร้านค้า

🚗 อุตสาหกรรม หรือ นวัตกรรม ใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์ ออกคำสั่งทางไกลในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ขอบคุณที่มา : เพจไทยรัฐ