5 จุดเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด-19) ที่ต้องระวัง 🦠

หลายๆคนคงแพลนไปเที่ยวกันแล้วในช่วงนี้
#เพื่อนชุมชน มีข้อแนะนำมาฝากกันเรื่องความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงที่อาจมีเชื้อไรค

👥 การสัมผัส สิ่งของบนยานพาหนะต่างๆ ควรล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส
👥 การสัมผัส ธนบัตรหรือปุ่มกดจากตู้ ATM ควรล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส
👥 การสัมผัส บันไดเลื่อนในห้างสรรพสินค้าหรือที่ต่างๆ ควรล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส
👥 การนั่งติดกันโดยไม่เว้นระยะห่าง ควรรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร
👥 การสัมผัส เวลาเลือกซื้อของที่มีคนจับจำนวนมาก ควรล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส

อยากให้ทุกคนร่วมมือกัน รับผิดชอบไปด้วยกัน เพื่อยกระดับการปกป้องกันโควิด-19
สวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่างกันนะ…

ข้อมูลจาก : หมอพร้อม