หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 สามารถขอรับ เงินช่วยเหลือเบื้องต้น ได้


1. สิทธิบัตรทอง ข้าราชการ อปท. และสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ๆ ขอรับเงินช่วยเหลือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่
– โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
– สปสช. สาขาเขตพื้นที่ 13 เขต ทั้วประเทศ


2. ผู้ประกันตน ยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานประกันสังคม

ขอบคุณที่มา : เพจโรงพยาบาลระยอง
#ฉีดวัคซีน #เฝ้าระวังโควิด19 #โควิด19 #นักเรียนฉีดวัคซีน