คำถามที่ #ชาวระยอง กำลังสงสัย
หากต้องการ #วัคซีนพาสปอร์ต ต้องไปหาจากที่ไหน?
#เพื่อนชุมชน มีคำตอบมาให้เเล้วนะครับพี่น้องชาวระยอง
.


#การขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด19
สามารถไปดำเนินการได้ที่โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย
วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น.

#การขอใบรับรองการฉีดวัคซีนพาสปอร์ต
กรณีดำเนินการด้วยตนเอง สิ่งที่ต้องเตรียมไป
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
2.บัตรประชาชน
3.ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสาร 50 บาท
4.ใบรับรองการฉีดวัคซีนของประเทศไทย
ทั้งตัวจริงเเละสำเนานะครับ

#กรณีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบดำเนินการเเทน
1.หนังสือมอบอำนาจ
2.บัตรประชาชน
ทั้งตัวจริงเเละสำเนานะครับ

ขอบคุณที่มาดีๆ : โรงพยาบาลระยอง
#เพื่อนชุมชน #โควิด19 #ฉีดวัคซีนครบ #โรงพยาบาลระยอง
#วัคซีนพาสปอร์ต #วัคซีนพาสปอร์ต ต้องไปหาจากที่ไหน?