รู้หรือไม่ว่าเราสามารถ #บริจาคเลือด ได้นะ!
เเต่ต้องมีมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19
คือ #การคัดกรองตนเอง ก่อนบริจาคโลหิต 🩸 นั่นเองครับ

🩸ผู้ที่อาศัยหรือเดินทางมาจากต่างประเทศ ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
เว้นไว้ 14 วัน ถึงจะบริจาคได้

🩸ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
เว้นไว้ 14 วัน ถึงจะบริจาคได้

🩸ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง โดยให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง

🩸ได้รับวัคซีน COVID-19 ให้เว้นไว้ 7 วัน ถึงจะบริจาคโลหิตได้

🩸กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรงดบริจาคโลหิต 28 วัน
นับตั้งแต่วันที่หายป่วย และไม่มีอาการ

🩸🩸ภายหลังการบริจาคโลหิตหากมีการติดเชื้อCOVID-19 ภายใน 7 วันหลังบริจาค
ควรแจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิต ทราบโดยทันที🩸🩸

ข้อมูลจาก : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

#เพื่อนชุมชน
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์