“7 สิ่งต้อง ช่วยระวังผลิตภัณฑ์ทำลายสุขภาพยุคโควิด-19”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ #โควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้หลายคนหาซื้อ #ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มาบริโภคโดยเฉพาะทาง #ออนไลน์ ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายโดยให้ข้อมูลสรรพคุณเท็จ โฆษณาอวดอ้างเกินความจริง จึงเป็นปัญหาที่นำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพและสูญเสียค่าใช้จ่ายของประชาชน สสส. มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันและสามารถเป็นกระบอกเสียงช่วยเตือนภัยร้ายจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริงได้ ด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1.ต้องดูหลักฐานการอนุญาต เช่น เครื่องหมาย อย.

2.ต้องมีแหล่งที่มา

3.ต้องสงสัยโฆษณาเกินจริง อาจไม่ปลอดภัย

4.ต้องตรวจสอบ

5.ต้องกด Report

6.ต้องไม่ส่งต่อ ลดคนตกเป็นเหยื่อ

7.ต้องแจ้งร้องรียนต่อเจ้าหน้าที่

ขอขอบคุณที่มา : สสส.

#กักตัว #Workfromhome #ทำงานที่บ้าน #กักตัว14วัน #เพื่อนชุมชน #เพื่อนชุมชน #covid19 #โควิด #ป้องกันโรค #ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด #HomeIsolatio