ระหว่างรอ #ผลตรวจโควิด …
หลายๆ คนอาจเกิดคำถาม เเละข้อกังวลใจมากมาย
วันนี้ #เพื่อนชุมชน จะนำวิธีง่ายๆ ระหว่างที่รอผล
เเละบางคนอาจต้องกักตัวอยู่บ้านร่วมกับผู้อื่น
เป็นขั้นตอนที่ง่ายมากเลยนะครับ
.


ระหว่างรอผลตรวจ #โควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
– งดใกล้ชิดกับคนในครอบครัว แยกกักตัว ให้ห่างจากคนในบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ
– งดออกไปสถานที่ชุมชนหรือที่มีคนจำนวนมาก
– ป้องกันการแพร่เชื้อด้วยการกักตัวเองระหว่างรอผลตรวจ งดออกจากที่พัก
หรือจังหวัดที่อาศัย

ที่มา : อว.พารอด