สมาคมเพื่อนชุมชน ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานและการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
อาทิ Smart OPD (ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและวัดความดันสอดแขน) หน้ากากอนามัย N95 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล แบบพกพา ชุดเอี๊ยมพลาสติกกันเปื้อนแบบแขนยาว CPE Gown Face Shield เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ PPE สำหรับฉีดพ่นสารเคมี ปรอทวัดไข้ดิจิตอลแบบวัดรักแร้ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ถุงยังชีพ พร้อมกับถังทรายอะเบท โดยมี คุณมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานสมาคมเพื่อนชุมชน คุณศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์, คุณวิมล ยงพานิชกุล, คุณณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล, คุณวชิราพร โพธิพงษ์, คุณวสันต์ สุสุนทร, คุณวินัย แก้วอิ่ม, คุณจิราวุฒิ ไชยสัตย์ มอบให้กับ โรงพยาบาลบ้านฉาง (นายแพทย์ กิจชัย ภัทรกุลพงษ์) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง (คุณสุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการฯ) ทม.มาบตาพุด (คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกฯ) ทต.เนินพระ (คุณบุญธรรม ใยกล้า นายกฯ) ทต.ทับมา (คุณประเสริฐ วงษ์ศรี นายกฯ) ทต.บ้านฉาง (คุณสุชิน พูลหิรัญ นายกฯ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเฉท (คุณบรรอร จำนงค์ภักดิ์ ผอ.รพ.สต.ฯ) เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของแต่ละพื้นที่…