สมาคมเพื่อนชุมชน เร่งระดมความช่วยเหลือฝ่าวิกฤตโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 13 สิงหาคม 64
สมาคมเพื่อนชุมชน เร่งระดมความช่วยเหลือวิกฤตโควิด 19 โดยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่จำเป็น อาทิ Smart OPD (ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและวัดความดันสอดแขน) หน้ากากอนามัย N95 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล แบบพกพา ชุดเอี๊ยมพลาสติกกันเปื้อนแบบแขนยาว CPE Gown Face Shield เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ PPE สำหรับฉีดพ่นสารเคมี ปรอทวัดไข้ดิจิตอลแบบวัดรักแร้ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ถุงยังชีพ รวมมูลค่า 1.4 ล้านบาท โดยมี คุณยุทธนา เจริญวงศ์ คุณวิสุทธิ์ หนูงาม กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เป็นตัวแทนมอบ และ คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, เภสัชกรวีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง คุณพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดระยอง คุณสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานและการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ทีระบาดใน ระลอกที่ 4 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง…..