สวัสดีครับสมาชิกเพื่อชุมชนทุกท่าน หลายๆ เนื้อหาที่ทางเพื่อนชุมชนได้เสนอไป ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยววัคซีน วันนี้เรามาคลายความสงสัยเรื่องวัคซีนกันครับ…

หากผู้ได้รับวัคซีนในชุมชนมีจำนวนน้อยราย….
***เมื่อมีผู้ติดเชื้อในชุมชน การแพร่ระบาดของโรคจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคยังมีจำนวนน้อย

หากผู้ได้รับวัคซีนในชุมชนมีจำนวนมากพอ….
***แม้จะมีผู้ตอดเชื้อในชุมชน การแพร่ระบาดจะเกิดได้ยากขึ้น เนื่องจาก คนส่วนใหญ่ในชุมชนมีภูมิคุ้มกันโรคแล้ว ทำให้เกิดผลทางอ้อม ในการป้องกันการติดเชื้อ กับคนส่วนน้อยที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค

………………
#วัคซีนจะป้องกันเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์ได้หรือไม่
>>การกลายพันธุ์ของไวรัสเป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น สายพันธุ์แอฟริกาใต้
สายพันธุ์อังกฤษ โดยไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายได้รวดเร็วมาก

>>ประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ร่วมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีองค์กรอนามัย

#วัคซีนที่นำเข้ากับวัคซีนที่ผลิตในไทยมีคุณภาพเท่าเทียมกันหรือไม่
>>มีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยโดยบริษัท Siam Bioscience ได้รับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัท AstraZeneca เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแกนกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

#วัคซีนโควิดเป็นฮาลาลหรือไม่
>>ผู้ผลิตวัคซีน AstraXeneca, Pfizer-BioNTech และ Moderna ยืนยันว่า “วัคซีนไม่ได้มีส่วนผสมใด
จากผลิตภัณฑ์ที่มีสัตว์เป็นองค์ประกอบและไม่มีเจลาตินของสุกร ในขณะที่องค์กรอิสลามสูงสุดของ
ประเทศอินโดนีเชียรัรองวัคซีน Sinovac ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล

#วัคซีนจะช่วยป้องกันโควิดไปได้นานแค่ไหน ต้องฉีดกระตุ้นเมื่อไหร่
>>เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่มีการใช้ไม่นาน องค์ความรู้ในปัจจุบันยังไม่ทราบ ภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นโดย
วัคซันโควิด-19 จะอยู่ในร่างกายนานเท่าใด จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่า ควรมีการฉีดกระตุ้นเมื่อใด

>>ในเบื้องต้นพบว่า การติดเชื้อตามธรรมชาติ มีภูมิคุ้มกันอยู่ได้นาน 6-8 เดือน

……………………..
ขอขอบคุณข้อมูล : คู่มือวัคซีน สู้โควิด
#เพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน