วัคซีนโควิด-19 ที่หลายๆ คนอาจคุ้นเคย แต่บางคนยังไม่รู้จัก วันนี้เรามาทำความรู้จักับ “วัคซีนโควิค-19 กัน”

วัคซีน เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนพาสังคมไทยออกจากวิกฤติโลกโควิด-19 วัคซีนคือสารชีววัตถุที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคโดยทำงานเสมือนเป็น “คู่ซ้อม” ให้ร่างกายได้ฝึกฝนกลไกการป้องกันโรคตามธรรมชาติให้รู้จักและมีความพร้อมในการต่อสู้กับเชื้อโรคจริง

วัคซีนอาจผลิตมาจาก
1. เชื้อโรคที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์หรือเชื้อโรคที่ตายแล้ว
2. บางส่วนของเชื้อโรค หรือ โปรตีนสังเคราะห์ ที่มีลักษณะคล้ายกับบางส่วนของเชื้อโรค
3. สายพันธุกรรมบางส่วนของเชื้อโรค
4. การตัดต่อพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคเข้าไปในไวรัสชนิดอื่น

นอกเหนือจากสารชีววัตถุที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วในวัคซีนยังมีสารประกอบอื่นๆเพื่อเพิ่มความคงตัวหรือเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีน

ชนิดของวัคซีนโควิด-19
วัคซีนโรคโควิด-19 มีหลายชนิด มีวุคซีน 13 ชนิดที่มีผลทดสอบประสิทธิภาพในมนุษย์ระยะที่ 3 หรืออยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 3 และมีการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) ในบางประเทศแล้ว ได้แก่
1. วัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต

เช่น วัคซีน AstraZeneca, วัคซีนของบริษัท Pfizer-BioNTech, วัคซีนของบริษัท Moderna, วัคซีนของบริษัท Johnson&Johnson, วัคซีนของสถาบัน Gemaleya, และวัคซีนของบริษัท CansinoBio

2. วัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมในการผลิต

ใช้กับวัคซีนหลายชนิดมาก่อน เช่น วัคซีนของบริษัท Sinovac, บริษัท Sinopharm-Beijing, บริษัท Sinopharm-Wuhan, บริษัท Bharat Biotech, สถาบัน Vector Institute, บริษัท Anhui Zhifei Longcom, สถาบัน Chumakov Center

ขอขอบคุณข้อมูล : คู่มือวัคซีนสู้โควิด
#เพื่อนชุมชน บ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน